Tunis-letovanje 2023.

Republika Tunis je najsevernija afrička država koja se nalazi na samo 80 kilometara jugoistočno od Sicilije. Oko 750 kilometara ćete preći ako krenete od njene najsevernije tačke ka jugu, dok je to samo 150 kilometara puta od njene zapadne do istočne granice. Severni deo Tunisa je svojim većim delom na Mediteranu, dok se skoro cela južna polovina ove države nalazi u Sahari.
Klimatske prilike: Tunižanska leta su topla i suva. Osim 12 sunčanih sati tokom julskih i avgustovskih dana, dnevne temperature na istočnoj obali su u proseku oko 30 stepeni, dok u Sahari živa u termometru može da dostigne i 45 stepeni.
Na severu zemlje, zime su blage i vlažne, dok sneg nije nepoznata, ali ni česta pojava. Dnevne temperature u zimskom periodu godine, su na jugu oko 20 stepeni, ali se tokom noći spuštaju do nule.
Glavni grad je Tunis, ujedno i najveći grad u zemlji sa oko milion stanovnika. Od ostalih gradova izdvajaju se Sfaks, Sus, Bizerta, Monastir, Keruan, Nabel i Hamamet kao veći privredni, turistički i religijski centri.

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata