Title of the document Cenovnik

Istanbul, 3 noći, autobusom iz Čačka

ISTANBUL
6 dana/3 noćenja – autobusom

ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6 veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.

Kategorija: Oznake: , ,
Title of the document Upit za rezervaciju

Cenovnik

ISTANBUL – (3 NOĆI – 6 DANA)

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN, ĈAĈAK
Polazak iz Čačka (Preljina) u 16 h, Kraljeva sa Keja oko 17 h-okvirne satnice polaska (vreme polaska moze biti
pomereno 2 sata unapred ili unazad u zavisnosti od trenutne situacije na putu i granicnim prelazima) . Noćna
vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima .
2. DAN, ISTANBUL – DŢAMIJA SULEJMANIJA (fakultativno)
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča / starog jezgra Istanbula: Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula – Taksim i Bejolu. Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme.
Fakultativna poseta i obilazak džamije Sulejmanija – lepotice Istanbula. Druga je po veličini džamija u Istanbulu. Ova veličanstvena graĎevina je delo najpoznatijeg arhitekte iz Osmanskog doba – Mimar Sinana. SagraĎena je po naredbi Sultana Sulejmana Veličanstvenog. Sulejmanija je u narodu poznata i pod nazivom džamija koja nikada neće biti srušena. Ovaj naslov naglašava izuzetno jaku strukturu graĎevine koja je od izgradnje doživela više od stotinu zemljotresa, a da na njenim zidovima se nisu pojavile ni najmanje pukotine. Prema istoričarima, na izgradnju kompleksa utrošeno je oko 3200 kilograma zlata. U njoj je mauzolej osmanlijskog sultana Sulejmana Veličanstvenog kao i njegove žene Haseki sultan, poznatije kao Hurem. Nakon obilaska, slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. DAN, ISTANBUL – ĈAMLIDZA-USKUDAR-DEVOJAĈKA KULA-KADIKOY-BAGDAD-UZIVANJE
U AZIJSKOM DELU (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Upoznajte Aziju. Izlet počinje odlaskom na vidikovac Čamlidža i
prelep pogled na Evropsku stranu Istanbula. Nastavlja se dalje prema Uskudaru, starom Azijskom naselju. Šetnja obalom do Devojačke kule. Fotografisanje jednog od simbola grada i prilika da se čuje mitološka priča vezana za ovaj lokalitet. Zatim sledi odlazak do trga Kadikoy. Slobodno vremene za upoznavanje sa čaršijom i uskim isprepletanim ulicima. Na kraju izleta odalzak do Bagdad ulice, najpoznatije pešačke i trgovačke ulice na ovoj strani grada. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
4. DAN, ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM I POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI
(fakultativno) – DOLMABAHĈE PALATA (fakultativno) – TURSKO VEĈE (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni
Rog –najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmebahče palata, poslednje sedište sultana , Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumeni hisar-čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule ( sedam kula) , Devojačka kula, Jildiz palata….Nakon krstarenja , odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Nakon toga , fakultativni obilazak Dolmebahĉe palate, poslednje sedište sultana. Slobodno vreme. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru-TURSKO VEĈE sa programom /trbušni ples/. Noćenje.
5. DAN, ISTANBUL – PEŠAĈKA TURA I OBILAZAK LOKALITETA Hipodrom, Plava Dţamija, Aja
Sofija, dvorište Topkapi palate (fakultativno)
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja
Carigrada ( GRAND TURA): Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda , Hipodrom , Teodosijev
obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije , Plava dţamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
6. DAN, KRALJEVO
Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovima, sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj
programa

ARANŽMAN OBUHVATA:
 autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
 smeštaj u Istanbulu, u izabranom hotelu 3* ili 4* u Istanbulu 1/2 ili 1/3 standardnim sobama,
na bazi 3 noćenja sa doručkom /švedski sto
 obilaske prema programu putovanja ( Istanbul –panorama grada )
 usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
 troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 fakultativne izlete i ulaznice,
 meĎunarodno zdravstveno osiguranje ( može se uplatiti u agenciji )
 individualni troškovi
CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:
 Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (bez ulaznice ua Top Kapi palatu) – 20 € – obilazak sa
lokalnim vodicem
 Tursko veče – 35 €
 Krstarenje Bosforom sa Vaseljenskom patrijaršijom – 20 €
 Dolmebahče palata – 30 €
 Dzamija Sulejmanija- 10€
 Uzivanje u Azijskom delu Istanbula 30 €

POPUSTI ZA DECU :
* Dete od 6 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20€ ,ima svoje mesto u autobusu, I sopstveni ležaj
*Dete od 6-12 godina u sobi sa jednom odraslom osobom ostvaruje popust 10€,ima svoje mesto u autobusu I
sopstveni lezaj.
*Deca do 6 godina , u pratnji dve punoplative osobe , u zajedničkom ležaju, plaćaju 40 €, (cenu karte).
DOPLATE ZA SEDISTA I JEDNOKREVETNU SOBU:
*Doplata za dodatno sedište u autobusu iznosi 40 €
*Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviĎena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. Svaki dodatni kofer se plaća 20 €.
*Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 25 €
* Doplata za 1/1 sobu je 60 €
OPIS HOTELA:
Nalazi se u starom istorijskom jezgru (Laleli, Aksaraj…), u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV. U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje i kafe bar.
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu. Tačni nazivi hotela biće poznati 7 dana pre početka putovanja.
Hoteli: Grand Laleli 3*, Delta 4*, Hotel Klas 4*, Hotel Carlton 4*, Hotel Buyuk Sahinle 4*, Hotel Laleli Gonen
3*, Hotel Buyuk Keban 3+*

Galerija

Napomena

NAPOMENA
* U sluĉaju zatvaranja granica ili uvoĊenja obaveznog PCR testa, uplaćen novac se vraća u celosti.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Termini fakultativnih izleta
su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena
ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan
izlaska programa.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviĎenih programom, podložan je promeni ukoliko je
to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na
lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
*Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
*U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo
korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na
vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog
neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*VAŢNO OBAVEŠTENJE : PASOŠI DRŢAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI PUTUJU U TURSKU
MORAJU IMATI ROK VAŢENJA MINIMUM 6 MESECI OD DANA IZLASKA SA TERITORIJE
TURSKE.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.

Način plaćanja

NAĈIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;
– 30% prilikom rezervacije, ostatak ĉekovima do 15.05. 2023. godine (čekovi se deponuju u agenciji prilikom
rezervacije – svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu);
-Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS , na dan uplate.

TKV/23