Title of the document Cenovnik

Sofija, izlet – polazak iz Čačka

SOFIJA Jednodnevni izlet
Autobusom iz Čačka

Sofija – glavni i najveći grad Republike Bugarske, sa skoro 1 300 000 stanovnika predstavlja petnaestu metropolu po broju stanovnika u Evropi.Nalazi se u zapadnom delu Bugarske, na samo 50 km od granice sa Srbijom. Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

Title of the document Upit za rezervaciju

Cenovnik

Termin: 16.02.2024.- petak
CENA: 3.000,00 dinara po osobi

PROGRAM PUTOVANJA:
1.DAN
Polazak u ranim jutarnjim časovima iz Preljine oko 03h . Nastavak puta ka Kraljevu (ulazak putnika na autobuskom stajalistu Kej), Krusevcu, Nisu. Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Sofiju prepodnevnim casovima. Razgledanje grada u pratnji vodiča, Crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje… Odlazak do trznog centra. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak u večernjim satima, dolazak u Kraljevo, Preljinu oko 02h.

ARANŽMAN OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom A/C
usluge vodiča tokom celog putovanja
troškove organizacije izleta
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
individualne troškove
NAČIN PLAĆANJA:
100% prilikom rezervacije.
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika .
Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika
Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja

Uslovi plaćanja

NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinsko plaćanje: 100% prilikom rezervacije.

Napomena

NAPOMENE:

– Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
– Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
-Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
– U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
– Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
– Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
– Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
– Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
– Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.