Title of the document Cenovnik

Šoping u Parndorfu, izlet

Šoping u Parndorfu, izlet
Autobusom iz Čačka

Tržni centar “Parndorf”, ima oko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova ženske, muške i dečje mode, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igračaka, slatkiša… Okolo su smešteni prelepi parkovi, mali trgovi sa fontanama, a putevi su široki, sa još većim i širim besplatnim parkinzima.Tu se nalaze i primamljive kafanice, kafići, restorani brze hrane i ostali sadržaji koji su napravljeni iz jednog jednostavnog razloga – da vam, ako ste već tu, izmame što više evrića.

Title of the document Upit za rezervaciju

Cenovnik

Termin: 15-17.02.2024.- BEZ NOĆENJA
CENA: 49e po osobi
BEČ-fakultativno

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Kraljeva oko 19h. Nastavak putovanja uz usputno stajanje radi prikupljanja ostalih putnika u Mrčajevcima, Čačku i Beogradu. Putovanje preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
2.DAN PARNDORF – BEČ (fakultativno)
Dolazak u Parndorf, slobodno vreme za shopping. U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika, organizovaće se fakultativni odlazak do Beča oko 13h. Po dolasku u Beč može se posetiti trgovačka ulica Mariahilfer strasse, gde se nalazi veliki broj prodavnica, butika i restorana. Polazak iz Beča oko 18 časova. Noćna vožnja sa usputnim stajanjima radi odmora grupe i obavljanja carinskih formalnosti.
3.DAN (26.novembar-subota) PARNDORF – KRALJEVO
Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

DOPLATA za polazak iz Užica 15 eur (transfer do Preljine), iz Požege 15€.Doplata za polazak iz Kragujevca 10 eur (transfer do Mrčajevaca). Doplata za polazak iz Kruševca 15 eur, iz Trstenika 10 eur i Vrnjačke Banje 10eur. Transfer se realizuje za najmanje 4 punoplative osobe.

ARANŽMAN OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom A/C
usluge vodiča tokom celog putovanja
troškove organizacije izleta
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno zdravstveno osiguranje
-Individualne troškove – nepomenute usluge
Fakultativne izlete : BEČ 15 € u pratnji turističkog vodiča (minimum za realizaciju 20 osoba)

Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika .
Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika
Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja

Uslovi plaćanja

NAČIN PLAĆANJA:
100% prilikom rezervacije.
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Napomena

NAPOMENE:

–Raspored sedenja pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta važi doplata 25 €
*Minimum za realizaciju putovanja je 70 putnika.
*U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava
pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
*Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena
cena ulaznica na lokalitetima.
* DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE : Važeći biometrijski pasoš najmanje 3 meseca posle
putovanja , za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.
*Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u
zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta, stajališta i uslova na putu.
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
– Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
-Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
– U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
– Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
– Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
– Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
– Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
– Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.